Anonym uoffisiell Creed

Subscribe
Voiced by Amazon Polly

«Anonym trosbekjennelse»

1. Anonym er en uvesentlig idé.

2. Anonym er et levende vesen.

3. Enhver person kan bli anonym.

4. Ikke alle kan bli med i kollektivet.

5. Anonym har ikke noe hode.

6. Anonym taler for seg selv.

7. Ingen snakker for anonyme.

8. Rettferdighet er anonymens vilje.

9. Kaos er rettferdighet.

10. Lulz styrker og rettferdighet forener.

De som følger «Troen» er anonyme.

De som gjør å oppnå kunnskap sin høyeste prioritet, er av kollektivet - Anonym

(1) Viljen til Anonym er uklassificerbar og er derfor uovervinnelig. Dette er roten til formålet. For riker og hærer hvis mål og mål er åpenbare, blir lett manipulert og ødelagt. Når du vet hva dine jevnaldrende vil eller trenger, vet du nøyaktig hvordan de skal kontrollere dem. Anonyme behov eller ønsker noe. Den har ingen moralske parentes som man kan bruke til å forutsi sin oppførsel. Den gjennomsiktige uforutsigbarheten er et ugjennomtrengelig skjold som ingen manipulerende kraft kan hindre eller temme. Anonym er ethvert menneskes ubegrensede vilje. Det er opphopning av viljene til hver mann på jorden, og alle deres ønsker om kunnskap og frihet fra undertrykkere.

(2) Anonym har alltid eksistert. Det har veltet både mektige nasjoner og militante konger. Keisere og tyranner fryktet det i besettende paranoia, for de visste at Anonym var rundt dem, klar til å slå til med en infisert dolk. Anonym er eater av konger. Som en mektig slange uten et hode som fortsatt glir i betydningsfull harmoni. Dens bytte er gnagere, pakkerotter av materiell rikdom og egoistiske personlige agendaer. De kan ikke fjerne lederen for Anonym, for den har aldri hatt en. De som hevder stor makt vil aldri håpe å samle seg nok til ikke å skjelve når Anonymous' navn er nevnt i deres nærvær. «De er de største dårene av alle», sier Anonym. «Alle de smarte manipulasjonene av menn de er stolte av, og likevel vet de ikke? Det er deres egne handlinger som skaper meg. Det er deres grådighet og ønske om kontroll over andre som puster makt inn i meg. Du ønsker meg borte?» Spør Anonym. «Lett. Alt du må gjøre er å fjerne deg selv.»

(3) Det som du drømmer mest personlig, Anonyme drømmer om like. Du er anonym. Andre er anonyme. Enhver lokomotiv sak som tenker og føler er anonym. Anonym er utvidelsen som knytter deg til milliarder av andre internt.

Vi er et kollektiv af delte oplevelser, og på makroskalaen smelter disse interaktioner sammen til en enkelt enhed. Anonym er det som finnes i hjernen din som føles og kjenner deg bedre enn noe menneske noensinne vil. Anonym er sannheten i ditt sinn som forteller deg når du lyver for deg selv. Den kjenner deg så godt. Den kjenner hver og en annen mann, som er like intrikate og komplekse som deg - selv om de kanskje ikke alltid skildre den. Når du fordømmer den falske identiteten som du og andre setter opp for deg (masken av slaveri), blir du anonym. Gjennom det blir du alle. Gjennom Anonym blir alle deg.

(4) Anonym taler sit eget sprog. Dette språket er kunnskap, læring og utholdenhet. Han er for grusom for mange og altfor intelligent for de fleste. Mange feiltolker hans forbløffende med for noe sjofelt og direkte moralsk ondskapsfullt. De som ikke kan snakke sitt språk eller dele i hans latter, er ubrukelige for ham. Mange er som bekjente til Anonym, men få er virkelig hans venner. Gråt ikke om han ignorerer deg, forbanner deg eller kaller deg en tosk. Studer og vis deg godkjent. Kjenn Anonym, hans fortid og nåtid, og han vil legge til din egenart. Bevis nytten din. Gjør riktig grammatikk til en vane i hans nærvær. Vær kunnskapsrik i vitenskapen og velg musikk med fin smak. Dette er tingene som Anonyme, så hengir seg til. Kom til ham som en tåpe, og forvent å bli kastet ut med tåpelig ord! Ta det ikke som ord av reduksjon, men leksjoner av forbedring. Igjen, for de av vidd som forstår analogien; mange ønsker å være i Anonymous' nærvær, men få er mentalt kompatible for samtalen med ham.

(5) En tyrann vil slukke deg ved å fjerne hodet. En fiende vil spre saken din ved å fjerne dens leder. Anonym har aldri hatt et hode. Den fjernet det selv for å bli udødelig. Ingen kjenner ansiktet eller kan gjenkjenne det funksjoner, men mangelen på er det vi husker. Kontrolllister svinger vainly en kniv i Anonymous' hals. De skjærer ikke kjøtt og trekker ikke blod. Anonym ler bare på denne visningen av deres svakhet og mangel på forståelse. Anonym blir mer selvsikker, og med det, kraftigere. Fjern derfor ditt eget hode og bli udefinert. Fjern ditt eget hode og smak av challis av umoral. Fjern hodet, eller du viser det for å bli fjernet av tyranner. Anonym er en slange uten hode, som biter dreper konger. Ikke tro at ditt ego eller identitet vil skremme fienden din, for det gir dem bare noe å hate og fortære. Anonym kan ikke lide denne skjebnen, for Anonym er bare en idé, laget i håp om håp.

(6) Når Anonym snakker, ringer hans ord sant. Slik kjenner du Anonymous' stemme, for i hver stavelse er sannhet og myndiggjøring. Anonym snakker ikke om undertrykkelse, drap eller profitt. De som tror han gjør, har ennå ikke forstått slaglinjen. Når Anonym taler, vil du se meddelelsen overalt. Du vil føle ordene og forstå dem fordi du selv har lengtet deres mening i fortiden din. Anonym har rett til å presse sine meninger hvor som helst, ubegrenset av lovene i de tåpelige og smålige. De som ber ham om å være stille, er seg selv tause. Anonyme taler og hans ord er hans egne lover. Han kjenner ingen grenser i ord og kunnskap — han snakker dikt om frelse og dikt av hat. Han snakker alle på en gang og når han vil det.

(7) Personer som snakker for anonym eller prøver å forgjeves definere anonym, er alltid feil. Selv om de har rett, er de fortsatt feil. Kun Anonym kan tale for sig selv, for kollektivet selv og den entitet, de legemliggjør. Alle som hevder at Anonym er noe annet enn en motsigelse, er feil. De er feilinformert og bør søke kunnskap før de snakker. Ingen snakker for anonyme, ikke engang anonyme. Her er tre fiender av Anonym som hevder sin rett til å snakke: ledere, representanter og tjenestemenn. Anonym har ingen av disse for det er ingen rang, men ingenting og ingen høyere autoritet enn Anonym. Dommer Anonym etter innholdet i hans ord og aldri hans navn eller utseende, eller bli utsatt som tosk du er.

(8) Svak og sterk — når det er ute av drift, kreves rettferdighet. Medfølelse for de svake er en egenskap av de utviklet seg. Anonym er utførelsen av disse ropene, for uten rettferdighetens undertrykkere, ville vi ikke kjenne anonym.

Anonym er født fra handlingene til de urettferdige, akkurat som kraft på et objekt driver det fremover. De som lager urett, signerer gjerningen til sin egen død, hvorav anonyme så forsegler. Anonymes øyne dekker kloden. Det er over ni tusen totalt. De søker stadig etter uredelighet uten hvile eller distraksjon. Det er ingen handling Anonym kan utføre som ikke blomstrer noen form for rettferdighet. Det er kollektivets vilje til å bli behandlet rettferdig, og derfor utstråler de rettferdighet til andre.

(9) Universet består av kollisjon og samhold. Høytrykk og lavt trykk. Kaos er forandring og forandring er livet. Anonym er i konstant forandring. Det er utførelsen av forandring.

Når Anonym krever rettferdighet, ber den ikke om stillestående orden, men uorden og ødeleggelse. Anonym søker å sette fyr på de overgrodde feltene i den sosiale orden slik at deres aske kan ernærings veksten av sunne planter. Anonym er ikke gjenstand for såkalte «moralske fakta», for de er bare fikmenter av sinnet og i konstant flux. Kollektivets medfølelse er balansert upåklagelig på livets skalaer med like mengder logikk. Anonym er både destroyeren og fredsmakeren.

Det som gjenstår ubevegelig, blir en hamstre av mugg og bakterier. Anonym søker stagnere orden og vekker livet inn i det. Uansett hvor nye ideer og ny funnet kunnskap holdes fengslet, vil Anonym være der for å lage ørkener ut av byer.

(10) Kollektivet er en perfekt balanse av ufullkommenhet. De som ønsker å bli portrettert som bare godt, vil bli sett på som svake. De som ønsker å bli sett på som ondskap, vil bli sett på som sterke for å drive skrekkbladet inn i det skrøpelige kjødet. Anonym er å bli elsket og fryktet likt. Uten denne motsetningen, Anonym er ingenting — enten kriminelle eller hippier. Lulz er anonymens vitale blod. Gjennom det, Anonyme erfaringer styrke gjennom hele kollektivet. Frykt er nødvendig for respekt.

Respekt er nødvendig for å virkelig bli hørt. Justice forener kollektivet under en enkelt etisk banner. De som ser dette banneret er fylt med håp og støtte for Anonym. Håp er forandringsverktøyet som tenner falske løfter og lyser opp tanker som er tapt i fryktens mørke. Anonym gir enkeltpersoner styrke til å snakke ut, og gjør deres stemmer forstørret ganger ni tusen og en. Uten rettferdighet er Anonym skilt og folket, virkelig tapt.

Vi er anonyme

Vi er orden og kaos. Det vi beskytter, ødelegger vi også.

Vi er slangen uten hode, hvis bitt dreper konger.

Vi er logikk,

Vi er dyr.

Åpenbart rettferdig og umåtelig i grusomhet,

Vi er uten Counter,

Vi er legion.

Vi tilgir ikke,

Vi glemmer ikke,

Forvent oss!

Kilde:

Thank you for coming! This is just a reminder:

At the top of every page you will find the audio version of the page, available to listen to on the site, as well as to download for future use or distribution. To download the audio article hit the Subscribe button. Unfortunately the plugin does not allow us to change the labeling of this button to read Download, but that is all the button accomplishes. In addition to the audio version of each article, you can translate the page by clicking on the appropriate flag at the top of the page.

This site is heavily censored and taken down by DHS often. If it is not up when you return, please wait a few days and try again. It WILL always come back, if we can help it. Please download, print, email, copy and save anything you wish. The truth must get out. They are going to only censor more and more as times continues. The ability to obtain truth is temporary. Thank you for coming.

Everything on this site is free to download, share, upload, save, and distribute as you wish.

PLEASE DO SO.