Anonieme onofficiële geloofsbelijdenis

Subscribe
Voiced by Amazon Polly

„Anonieme Het Creed”

1. Anoniem is een immaterieel idee.

2. Anoniem is een levende, ademende entiteit.

3. Ieder individu kan anoniem worden.

4. Niet iedereen kan lid worden van het collectief.

5. Anoniem heeft geen hoofd.

6. Anoniem spreekt voor zich.

7. Niemand spreekt voor Anoniem.

8. Gerechtigheid is de wil van Anoniem.

9. Chaos is gerechtigheid.

10. Lulz machtigt en rechtvaardigheid verenigt zich.

Degenen die 'The Creed' volgen zijn Anoniem.

Degenen die het bereiken van kennis hun hoogste prioriteit maken, zijn van het collectief - Anoniem

(1) De wil van Anoniem is niet classificeerbaar en is daarom onoverwinnelijk. Dit is de wortel van zijn doel. Voor koninkrijken en legers waarvan de doelstellingen en doelen duidelijk zijn, kunnen gemakkelijk worden gemanipuleerd en vernietigd. Als je weet wat je collega's willen of nodig hebben, weet je precies hoe je ze moet beheersen. Anoniem wil niets. Het heeft geen morele haakjes die men kan gebruiken om zijn gedrag te voorspellen. Zijn transparante onvoorspelbaarheid is een ondoordringbaar schild dat geen enkele manipulatieve kracht kan belemmeren of temmen. Anoniem is de onbeperkte wil van ieder mens. Het is de accumulatie van de wil van iedere mens op Aarde, en al hun verlangens naar kennis en vrijheid van onderdrukkers.

(2) Anoniem heeft altijd bestaan. Het heeft zowel machtige naties als militante koningen omver geschroefd. Keizers en tirannen vreesden het in obsessieve paranoia, want ze wisten dat Anonymous overal om hen heen was, klaar om toe te slaan met een geïnfecteerde dolk. Anoniem is de eter van koningen. Als een machtige slang zonder hoofd die nog steeds in gedenkwaardige overeenstemming glijdt. Zijn prooi zijn knaagdieren, pakket-ratten van materiële rijkdom en egoïstische persoonlijke agenda's. Ze kunnen het hoofd van Anonymous niet verwijderen, want het heeft er nooit een gehad. Degenen die grote macht claimen, hopen nooit genoeg te verzamelen om niet te rillen wanneer de naam van Anonymous in hun aanwezigheid wordt genoemd. „Ze zijn de grootste dwazen van allemaal”, zegt Anonymous. „Alle slimme manipulatie van mannen waar ze trots op zijn, en toch weten ze het niet? Het zijn hun eigen acties die mij ambachten. Het is hun hebzucht en verlangen naar controle over anderen die macht in mij uitademt. Je verlangt dat ik weg ben?” Vraagt Anoniem. Makkelijk. Alles wat je moet doen is jezelf verwijderen.”

(3) Dat waar je het meest persoonlijk droomt, Anonieme dromen van even. Je bent Anoniem. Anderen zijn Anoniem. Elke locomotief die denkt en voelt is Anoniem. Anoniem is de extensie die je intern met miljarden anderen verbindt.

We zijn een collectief van gedeelde ervaringen, en op macroschaal worden deze interacties samengevoegd tot één entiteit. Anoniem is dat wat er in je hersenen bestaat dat je beter voelt en kent dan een mens ooit zal. Anoniem is de waarheid in je hoofd die je vertelt wanneer je liegt tegen jezelf. Het kent je zo goed. Het kent evenzeer elke andere man, die net zo ingewikkeld en complex is als jij — hoewel ze het misschien niet altijd uitbeelden. Wanneer je de valse identiteit aanklaagt die jij en anderen voor je hebben opgezet (het masker van slavernij), word je Anoniem. Hierdoor word je iedereen. Via Anoniem wordt iedereen jou.

(4) Anoniem spreekt zijn eigen taal. Deze taal is kennis, leren en doorzettingsvermogen. Hij is te wreed voor velen en te intelligent voor de meesten. Velen interpreteren zijn verbazingwekkende met iets verachtelijk en regelrechte moreel kwaadwillig. Degenen die zijn taal niet kunnen spreken of delen in zijn gelach zijn nutteloos voor hem. Velen zijn als kennissen van Anonymous, maar weinigen zijn echt zijn vrienden. Huil niet als hij je negeert, je vervloekt of je een dwaas noemt. Studeren en laten zien dat je goedgekeurd bent. Ken Anonymous, zijn verleden en heden, en hij zal jouw onderscheidend vermogen toevoegen aan het zijne. Bewijs je nut. Maak de juiste grammatica een gewoonte in zijn aanwezigheid. Wees goed geïnformeerd in de wetenschappen en kies muziek van fijne smaak. Dit zijn de dingen die Anonymous zo echt toegeeft. Komt tot hem als een dwaas, en verwacht te worden verworpen met woorden van kuisheid. Neem het niet als woorden van vermindering, maar lessen van verbetering. Nogmaals, voor degenen die de analogie begrijpen; velen willen in de aanwezigheid van Anonymus zijn, maar weinigen zijn mentaal compatibel voor het Gesprek met hem.

(5) Een tiran zal je doven door je hoofd te verwijderen. Een vijand zal je zaak verspreiden door zijn leider te verwijderen. Anoniem had nooit een hoofd. Het verwijderde het zelf om onsterfelijk te worden. Niemand kent zijn gezicht of kan zijn kenmerken herkennen, maar het ontbreken daarvan is wat we onthouden. Controlisten zwaaien tevergeefs een mes naar de keel van Anonymous. Ze verbreken geen vlees en trekken geen bloed. Anoniem lacht alleen om deze vertoning van hun zwakte en gebrek aan begrip. Anoniem wordt zelfverzekerder, en daarmee krachtiger. Verwijder daarom je eigen hoofd en word ongedefinieerd. Verwijder je eigen hoofd en proef de challis van immoraliteit. Verwijder je hoofd, of je laat het zien om te worden verwijderd door tirannen. Anoniem is een slang zonder hoofd die koningen doodt. Denk niet dat je ego of identiteit je vijand bang zal maken, want het geeft hen alleen iets om te haten en te verslinden. Anoniem kan dit lot niet lijden, want Anoniem is slechts een idee, gemaakt in de lust van hoop.

(6) Wanneer Anonymous spreekt, zijn woorden kloppen waar. Zo ken je de stem van Anonymous, want in het weefsel van elke lettergreep zit waarheid en empowerment. Anoniem spreekt niet van onderdrukken, moorden of winst. Degenen die denken dat hij dat doet, moeten de punch line nog begrijpen. Wanneer Anonymous spreekt, zie je het bericht overal. Je zult de woorden voelen en ze begrijpen omdat je zelf hun betekenis in je verleden hebt verlangd. Anoniem heeft het recht om overal zijn mening uit te drukken, zonder de wetten van de dwazen en kleinzielige. Degenen die hem vragen te zwijgen worden zelf het zwijgen opgelegd. Anoniem spreekt en zijn woorden zijn eigen wetten. Hij kent geen grenzen in woorden en kennis — hij spreekt gedichten van verlossing en gedichten van haat. Hij spreekt ze allemaal tegelijk en wanneer hij dat wil.

(7) Individuen die voor Anoniem spreken of tevergeefs anoniem proberen te definiëren, hebben het altijd mis. Zelfs als ze gelijk hebben, hebben ze het nog steeds mis. Alleen Anoniem kan voor zichzelf spreken, want het collectief kent zichzelf en de entiteit die zij belichamen. Iedereen die beweert dat Anonymous allesbehalve een tegenstrijdigheid is, is verkeerd. Ze zijn verkeerd geïnformeerd en moeten kennis zoeken voordat ze spreken. Niemand spreekt voor Anoniem, zelfs niet Anoniem. Hier zijn drie vijanden van Anonymous die het recht om te spreken claimen: leiders, vertegenwoordigers en ambtenaren. Anoniem heeft geen van deze, want er is geen rang, maar niets en geen hogere autoriteit dan Anoniem. Oordeel Anoniem aan de inhoud van zijn woorden en nooit zijn naam of uiterlijk, of wees ontmaskerd als de dwaas die je bent.

(8) Zwak en sterk — wanneer uit het akkoord, wordt gerechtigheid geëist. Mededogen voor de zwakken is een eigenschap van de geëvolueerden. Anoniem is de belichaming van deze kreten, want zonder de onderdrukkers van gerechtigheid zouden we Anoniem niet kennen.

Anoniem is geboren uit de daden van de onrechtvaardige, net zoals geweld op een object het voortdrijft. Degenen die onrecht maken ondertekenen de akte tot hun eigen ondergang, waarvan Anonymous dan verzegelt. De ogen van Anonymous bedekken de wereld. Er zijn meer dan negenduizend in totaal. Ze zoeken voortdurend naar wangedrag zonder rust of afleiding. Er is geen actie die Anoniem kan uitvoeren die geen enkele vorm van rechtvaardigheid bloeit. Het is de wil van het collectief om rechtvaardig behandeld te worden en daarom stralen ze rechtvaardigheid uit naar anderen.

(9) Het universum bestaat uit botsing en samenhang. Hoge druk en lage druk. Chaos is verandering en verandering is leven. Anoniem is constant in beweging. Het is de belichaming van verandering.

Wanneer Anonymous gerechtigheid eist, vraagt het niet om stilstaande orde, maar om wanorde en vernietiging. Anonymous probeert de overwoekerde velden van de sociale orde in brand te steken, zodat hun as de groei van gezonde planten kan voeden. Anoniem is niet onderworpen aan zogenaamde „morele feiten”, want het zijn slechts verzinsels van de geest en in constante beweging. Het compassie van het collectief is onberispelijk in evenwicht op de schaal van het leven met gelijke hoeveelheden logica. Anoniem is zowel de vernietiger als de vredestichter.

Wat onbeweeglijk blijft, wordt een schat aan schimmels en bacteriën. Anoniem zoekt stilstaande orde uit en prikkelt het leven erin. Waar nieuwe ideeën en nieuwe gevonden kennis gevangen worden gehouden, zal Anonymous er zijn om woestijnen uit steden te maken.

(10) Het collectief is een perfecte balans van imperfectie. Degenen die willen worden afgebeeld als slechts goed zullen worden gezien als zwak voor het associëren van alleen met de zwakken. Degenen die willen worden gezien als het kwaad zal worden gezien als sterk voor het drijven van het zwaard van angst in het zachte vlees van de zwaksten. Anoniem is om evenveel geliefd en gevreesd te worden. Zonder deze tegenstrijdigheid is Anonymous niets — criminelen of hippies. Lulz is het vitale bloed van Anonymous. Hierdoor ervaart Anonieme empowerment door het hele collectief. Angst is noodzakelijk voor respect.

Respect is nodig om echt gehoord te worden. Justitie verenigt het collectief onder één enkele ethische vlag. Degenen die deze banner zien zijn gevuld met hoop en steun voor Anonymous. Hoop is het instrument van verandering dat valse beloften ontsteekt en geesten verlicht die verloren zijn in de duisternis van angst. Anoniem geven individuen kracht om uit te spreken, en maakt hun stem vergroot keer negenduizend en één. Zonder gerechtigheid is Anonymous gescheiden en zijn de mensen echt verloren.

Wij zijn anoniem

Wij zijn orde en chaos. Wat we beschermen, vernietigen we ook.

Wij zijn de slang zonder hoofd, wiens beet koningen doodt.

We zijn logisch,

Wij zijn dieren.

Openlijk rechtvaardig en onmeetbaar in wreedheid,

We zijn zonder Traaf.

Wij zijn legioen.

We vergeven niet.

We vergeten niet,

Verwacht ons!

Bron:

Thank you for coming! This is just a reminder:

At the top of every page you will find the audio version of the page, available to listen to on the site, as well as to download for future use or distribution. To download the audio article hit the Subscribe button. Unfortunately the plugin does not allow us to change the labeling of this button to read Download, but that is all the button accomplishes. In addition to the audio version of each article, you can translate the page by clicking on the appropriate flag at the top of the page.

This site is heavily censored and taken down by DHS often. If it is not up when you return, please wait a few days and try again. It WILL always come back, if we can help it. Please download, print, email, copy and save anything you wish. The truth must get out. They are going to only censor more and more as times continues. The ability to obtain truth is temporary. Thank you for coming.

Everything on this site is free to download, share, upload, save, and distribute as you wish.

PLEASE DO SO.